NOTIFIED BODY

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS "2006/42/EK IRÁNYELVE (2006. május 17.) a gépekről" hatálya alá tartozó alábbi veszélyes gépek EK típusvizsgálata és tanúsítása:

Járműemelők
Személyek, vagy személyek és terhek emelésére szolgáló szerkezetek, amelyeknél fennáll a leesés veszélye több mint 3 méter magasságból

Az ÉGMI Kft., mint az Európai Bizottságnál és tagállamainál bejelentett (notified body), 1416 számon nyilvántartásba vett szervezet Vizsgálólaboratóriuma elvégzi az EK típusvizsgálatot. Az eredményes típusvizsgálat alapján az ÉGMI Kft. Terméktanúsító szervezete kiadja az EK típusvizsgálati tanúsítványt, mellyel igazolja, hogy a gép az EU vonatkozó piaci forgalomba hozatali direktíváiban megkövetelt biztonsági követelményeknek megfelel.

Okiratok
Ajánlatkérés